Maandag 9 maart 2020 zijn er twee formats door de aanwezige leden uitgekozen GROEN IN LEIDEN en STRAATNAMEN EN MUURGEDICHTEN. Een aantal leden heeft toegezegd aan de slag te gaan met deze formats. Joost heeft de formats nog eens toegelicht en die vind je hieronder:

GROEN IN LEIDEN – kalm, mooi, muziek, maximaal 3 minuten.

Begintitel “GROEN IN LEIDEN” gevolgd door “de monnikentuintjes (het onderwerp)”

Dan wat algemene beelden van Leidse woningen, straten, beton, enz. (mogen ook foto’s zijn uit boeken of van internet) en een voice-over (of titels) ; “Leiden, een stad met alle woonfaciliteiten, winkels, bedrijven en infrastructuur voor 125.000 inwoners.” oid…. “Los van de bekende stadsparken en waterpartijen, zijn er ook kleinere stukjes groen, midden in de stad… misschien wat minder bekend en wat lastiger te vinden.

Waar geleefd wordt, is groen in de buurt….. zoals hier (ONDERWERP FILMPJE op de hoek Sumatrastraat, de Hoogstraat in het centrum)

(Gevolgd door 2 minuten mooie beelden)

Eindigen met de locatie nog 1 x geven en een eindslogan; bijvoorbeeld GROEN IN LEIDEN, DICHTERBIJ DAN JE DENKT

————–

STRAATNAMEN EN MUURGEDICHTEN
(maximaal 3 minuten).

Beginnen met tekst (na de titel) “Je loopt er langs zonder lang over na te denken, je woont misschien wel in die straat…. je ziet de letters op de muur staan…. maar wie was die persoon precies waar de straat naar genoemd is… of wat betekent dat gedenkbord in de muur bij dat plein, waar gaat dat gedicht eigenlijk over waar je 2x per dag langsrijdt? (Al deze zaken laten zien terwijl de voice-over dit vertelt.)

Hier volgt het verhaal achter (DE COELIEKERK, DE BOLERO-LAAN, het gedicht QUANTO COSTA, onderwerp.)

Locatie laten zien, Bordje of gedicht laten zien

5 of 6 passanten laten zien die iets zeggen als; “Bolero, dat is toch een restaurant?” “Was dat niet die schrijver van Don Quichot? ” “Geen idee”…

(Let op: je moet er wel 15 iets vragen om 5 goeie quotes te krijgen.) De laatste (of de laatste twee, drie) geeft of geven het goede antwoord.

De voice-over neemt het over… en vanaf hier kan alles…. (foto’s, muziek, interview, verklarende teksten, jaartallen…. )

Afsluiten met;

“De Bolerostraat in Leiden-West… een muziekstuk dat niet snel vergeten zal worden en dat het meer dan verdient om een straat naar te vernoemen. Dat vinden ze niet alleen in Leiden…. want in Nederland zijn er zo’n 62 Bolerostraten, lanen, wegen, dreven en pleinen.

Ingeval van een gedicht afsluiten met;

QUANTO COSTA van Cervantes, een gedicht dat nog lang zal voortleven, bijvoorbeeld als muurgedicht op de hoek enz. in Leiden.

Ingeval van een kerk met de letters COELIE boven de ingang; “De COELIEkerk in Leiden, waar iedereen zich kan inbeelden de hemel te betreden, als je de betekenis van de grote letters boven de ingang kent.”

Op deze en soortgelijke manieren steeds dit ‘straatnamenformat’ afsluiten.

Toevoeging van de voorzitter: Ik denk, dat iedereen in staat is om alleen of samen met andere leden zo’n kort filmpje te maken. Ik zou dan ook iedereen willen aanraden het gewoon te gaan proberen. Het is echt kicken als het je lukt. DOEN DUS! VEEL SUCCES!