Beste LVSL-ers,

Zoals bekend verzorgt André van der Hout 4 cursusavonden op 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december 2021 met als thema ‘De Draai’.
Om op 13 september 2021 direct een goede start te kunnen maken, heeft André van der Hout beschreven, wat er aan voorwerk gedaan kan worden door de leden van de LVSL. Hij heeft een bijdrage geschreven onder de titel DE DRAAI.
Wat wij als bestuur en Activiteitencommissie hopen, is dat het aanzet tot het maken van een leuke film. En zoals André van der Hout aangeeft, is het vaak een idee, dat kan leiden tot een film. En dan niet zo ingewikkeld denken, maar gewoon “om je heen kijken”. De ideeën liggen voor het oprapen.
Wij willen in ieder geval ideeën van jullie verzamelen. Dus barst los en stuur de ideeën naar Leo van Aubel: secretaris@lvsl.nl. Hij bundelt de ideeën en stuurt die door naar André van der Hout.
Dus bij dezen een aanmoediging om “aan de slag” te gaan.
Leo van Aubel.

 

DE DRAAI

Een korte film maken begint bij een plannetje. Er wordt de laatste jaren nogal hoog opgegeven van het belang van scenario’s en verhaalstructuur. Dat snap ik, maar aan de andere kant zijn er veel filmers, die vanuit een simpel idee of beeld redenerend tot heel verdienstelijke resultaten komen, zonder alles van A tot Z uit te schrijven. Voor amateurfilmend Nederland zou het goed zijn als juist die groep wat groter wordt.
Het begin is vaak het moeilijkst. Mensen klagen over een gebrek aan ideeën, en over de afstand die ontstaan is met de ‘echte’ scriptschrijvers die met ogenschijnlijk gemak complete en complexe scenario’s schrijven. Ten eerste: het gaat ook hen doorgaans niet gemakkelijk af. Ten tweede: juist simpele ideeën leveren vaak de beste films op.
Het vertrekpunt voor een onderscheidende korte film kan heel divers zijn. Een herinnering, een ergernis, een locatie, een persoon, een krantenbericht, een foto, een vondst. Mijn advies is om het simpel te houden en dicht bij huis te zoeken. Onderwerpen liggen letterlijk op straat. Wie gaat op zoek naar de eigenaar van een achtergelaten fiets zonder voorwiel? Wie ergert zich mateloos aan de buurman met zijn bladblazer? Wie is al jaren heimelijk verliefd op de postbode? Ook een begin met (bijna) niks kan een prachtige film opleveren.
Gedurende een aantal avonden ga ik jullie helpen manieren te vinden om de stap te maken van ‘half plan’ naar volwassen filmidee en probeer ik handvatten aan te reiken om juist zo’n draai aan je film te geven, waardoor die net boven het maaiveld uit gaat steken. Ik deel geen onderwerpen uit, want nogmaals, die moeten bij jullie zelf vandaan komen. Als je me een foto stuurt van een plek, een mens, een dichtregel of krantenbericht, een situatie die je intrigeert of fascineert, voorzien van een motivatie waarom je juist daar iets mee wil gaan doen kom ik er de eerste cursusavond op terug.
Nogmaals en samenvattend: zoek het dicht bij huis, hou het haalbaar en denk niet te snel dat er geen film in zit.
Tot half september!

Met hartelijke groet,
André van der Hout