In verband met de feestdagen hebben de LVSL-activiteiten een paar weken stilgelegen. Ook zitten de Corona- maatregelen ons dwars en dus gaan de clubavonden nog steeds via het internet. André pakt de zaken voortvarend aan. Normaal zouden we een feestelijk samenzijn hebben met een nieuwjaarsbuffet en zo. Helaas kan dat geen doorgang vinden. Hij houdt, in jasje/dasje, toch een Nieuwjaarstoespraak.
Ondanks alle Corona-maatregelen heeft de LVSL redelijk succesvol geopereerd. De aanwas van leden en het aantal vertrekkende leden houden elkaar aardig in evenwicht. We zitten nog steeds tegen de 80 leden en zijn daarmee de grootste videoclub van Nederland. Tachtig is tevens de leeftijd van de LVSL. In maart wordt dat zo mogelijk uitgebreid gevierd.

Daarna kondigt hij het lid van het jaar 2021 aan. Het bestuur kiest een lid van het jaar. Hij of zij heeft zich in de ogen van het bestuur het afgelopen jaar onderscheiden door speciale inzet voor de LVSL. Bestuursleden zijn bij de keuze uitgesloten. En de eer is toegevallen aan, trrrrrr…: Marion Smit.
Marion zet zich al jaren in voor “Lief en Leed”. Ook tijdens deze Corona-periode heeft zij haar best gedaan om de clubleden bij de LVSL te betrekken.
Bij de titel hoort een attentie die normaal door André als voorzitter op de nieuwjaarsreceptie zou zijn overhandigd. Maar omdat dat nu niet kan, heeft Arie de Ridder een filmpje gemaakt waarbij hij Marion kon verrassen. Als attentie kreeg zij een horloge.
Uit de reacties tijdens de uitzending en ook achteraf via email konden heel veel leden met deze keuze instemmen. Marion zelf was erg verguld met dit eerbetoon.

Na deze filmische “ceremonie” ging André, in casual outfit nu, verder met een uitleg over de “5 W’s” in een film. Hij nam een aantal voorbeelden uit zijn eigen vakantiefilms en de film “Flip de Beer”. Daarna ging hij in op de “1/3-regel” die de sterke punten en lijnen in het beeldvlak markeren. Hij benadrukt dat deze filmregels geen “wetten” zijn. Het is goed ze te kennen en te gebruiken maar wijk af als ze je niet passen.
Als derde gaf hij voorbeelden van het gebruik van de microfoon bij spraak. Hoe dat klinkt bij toepassingen van veraf en van dichtbij.

Met al deze wetenschap in ons hoofd sluit André af en verwijst ons naar de volgende avond met filmanalyse.

Arie de Ridder,