Beste LVSL-ers,
Allereerst wil ik jullie allemaal een heel voorspoedig en gezond 2022 toewensen. In deze rare Coronatijd is veel anders dan normaal. Het is al voor de tweede keer, dat onze Nieuwjaarsbijeenkomst geen doorgang kan vinden op de manier, die we allemaal zo graag zouden willen. Met een nieuwjaarsbuffet, een live-gehouden toespraak door de voorzitter en het bekend maken van de man of vrouw van het jaar. Maar vooral van het elkaar ontmoeten in ons vertrouwde Huis van de buurt Vogelvlucht. Altijd met jasje-dasje.
En toch is het bestuur hard bezig om de club gaande te houden, zo goed en zo kwaad als het gaat.
Naar de wekelijkse livestream wordt goed gekeken en dat betekent, dat het toch iedere maandagavond een beetje LVSL-avond is.
Dit jaar is uiteraard ook een bijzonder jaar voor de LVSL. Op 26 maart 2022 bestaat de club precies 80 jaar. Opgericht in de tweede wereldoorlog, ook onder bijzondere omstandigheden. Natuurlijk niet te vergelijken met de omstandigheden van heden.
Gelukkig heeft de LVSL nog rond de 80 leden. 80 jaar – 80 leden, is dat niet bijzonder?
Met 80 leden is de LVSL nog steeds de grootste filmclub van Nederland wat het aantal leden betreft. Uiteraard zullen we ons 80-jarig bestaan vieren met een jubileumavond. Hopelijk op onze oprichtingsdatum 26 maart. Dit zal plaatsvinden in serviceflat Schouwenhove. Tenminste als, nou ja…
Het jaar dat achter ons ligt, heeft ook mooie dingen gebracht. Zo waren de deelnemers aan de verschillende filmwedstrijden erg succesvol. Op het Regiofestival van ZH’12 werden door leden van de LVSL zelfs hoofdprijzen gewonnen.
Het doel van onze club is om het niveau van ieder filmclublid te verhogen. Ieder op zijn eigen niveau. Daartoe zijn de filmanalyseavonden uitgelezen mogelijkheden om te horen wat al goed is en wat verbeterd zou kunnen worden.
Als bestuur en activiteitencommissie hebben we uitgesproken, dat we zoveel mogelijk het programma blijven volgen.
Als het niet in Vogelvlucht kan, dan via livestream.
Dat we iedere maandagavond een LVSL-activiteit hebben, is eigenlijk in filmclubland ook wel bijzonder. Er zijn niet veel clubs, die iedere week een bijeenkomst hebben.
Ik weet nog, dat we in het verleden slechts 1 avond per maand clubavond hadden en dat we ook een aantal jaren hebben samengewerkt met de Noordwijkse Video en Filmclub. Zij hadden ook 1 clubbijeenkomst per maand. Door die samenwerking konden we de leden iedere twee weken een clubavond aanbieden. De ene keer in Leiden, de andere keer in Noordwijk. Zo hebben de besturen van de LVSL steeds geprobeerd om de leden zoveel mogelijk avonden te bezorgen.
Steeds iets nieuws bedenken is waardoor de filmclub nu nog steeds een bloeiende vereniging is. Zo werd in 2000 het Reportageteam opgericht. Niet een aparte club binnen de LVSL, maar een activiteit waar in principe iedereen van de club aan mee kan doen. En velen hebben dat gedaan en staan nog steeds paraat om als het moet, direct hulp aan te bieden.
In het afgelopen jaar heeft dit Reportageteam toch nog het nodige kunnen uitvoeren.
Denk aan het project van Stidoc, dat zeer gewaardeerd werd. En de volgende activiteiten dienen zich al weer aan. Gelukkig maar, want vele LVSL-ers van het Reportageteam vinden het maar al te leuk.
Voor de leden, die ook lid zijn van ZH’12, de regio van de NOVA is er op 31 januari 2022 een filmwedstrijd, die gejureerd wordt door juryleden van ZH’12. Films die een nominatie krijgen voor het Regiofestival van ZH’12 worden dan vertoond op het Regiofestival in Ins Blau in Leiden, dus georganiseerd door de LVSL.
En nu is het alweer 2022 en moet ieder weer vooruitkijken. Dat zal voor de een gemakkelijker zijn, dan voor de ander. In het afgelopen jaar was er verdriet om verlies en waren er zorgen om gezondheid. Die zorgen over gezondheid zullen er ook zijn in dit jaar.
Ik begon deze toespraak dan ook met de wens, dat iedereen een voorspoedig en gezond 2022 zal beleven. Ik hoop het van ganser harte.
Het is traditie om aan het eind van de nieuwjaarstoespraak een LVSL-er van het jaar te huldigen. Dat zal ik dit jaar ook doen. Een regel hierbij is, dat het geen bestuurslid mag zijn.
Het was dit jaar eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om iemand aan te wijzen.
De vrouw van het jaar 2021 is Marion Smit. Marion verzorgt samen met Arie de Ridder het lief en leed van de club. Als een lid jarig is, dat stuurt Marion namens de LVSL een verjaardagskaart. Vaak zelf, samen met Arie, ontworpen. Ook bij andere gebeurtenissen zorgt Marion voor een kaartje. Het bestuur hecht veel waarde aan het verzorgen van de lief en leed zaken. Daarnaast zorgt Marion ook voor de aanwezigheidslijsten om na te gaan, wie er al een tijd op de club gemist wordt. Kortom heel erg verdiend. Gefeliciteerd Marion en we hopen, dat je nog heel lang dit werk zult kunnen blijven doen.
Bij de man-vrouw van het jaar hoort uiteraard een waardering in de vorm van een cadeau.
Gelukkig is ons bestuurslid Arie de Ridder altijd dicht in de buurt van Marion en heeft hij het cadeau aan Marion overhandigd. Hoe? Kijkt u maar.
Beste mensen, ik wil een toost uitbrengen op de 80-jaar jonge LVSL en wens iedereen een heel gelukkig 2022.
Dan gaan we nu verder met de 2e maandag in de maand januari. Een 2e maandagavond is altijd een cursusavond, zo ook nu.
Veel plezier daarbij.

André van der Tuijn (voorzitter)

(via livestream op 10 januari 2022)