Presentatie Cameravoering door Rob van Maanen, professioneel cameraman.

Tijdens de avond zijn er een aantal mededelingen:
Van 16 tot en met 18 september is er een filmfestival in de Sterrentuin in Leiderdorp. Op zondagochtend worden zeven amateurfilms gedraaid waaronder films van Hennie Hartevelt en Else van Laere. Meer informatie is te vinden op “filmhuisleiderdorp.nl”.

De presentatie van Rob van Maanen begint met de vraag: Wat is cameravoering?
Direct een lastige want niemand weet zo gauw een degelijk antwoord te formuleren. In cameravoering wordt gebruik gemaakt van beeldtaal. Met beeldtaal wordt een situatie op de kijker overgebracht door het standpunt van de camera, de begrenzing van het beeld, de scherpte en de scherptediepte en camerabeweging.
Met behulp van filmvoorbeelden gaat Rob dieper op al deze aspecten in.

 

 

Hij onderscheidt drie manieren van cameravoering.
Objectief : Afstandelijk, neutraal, registrerend
Subjectief : Beeld vanuit de ogen van de speler. Ook “Point Of View” genoemd.
Narratief : De camera vertelt, neemt deel aan de actie of staat er middenin.

Dan komen achtereenvolgens de technische uitvoeringen van cameravoering aan bod:
Standpunt : Een hoog geplaatste camera of juist laag of op ooghoogte.
Kadrering : Hoeveel laten we zien. Ingezoomd of juist uitgezoomd of weglaten van een deel van het beeld.
Scherpte en scherptediepte : Met de scherpte wordt ook de aandacht van de kijker bepaald. Erg sterk is om de scherpte tijdens het shot te verleggen.
Camerabeweging : Panorama, tilt-up, tilt-down. Dat zijn bewegingen waarbij het perspectief continue verandert. Bij in- en uitzoomen gebeurd dat niet en dat zijn in feite dan ook geen camerabewegingen.
Belichting : Denk aan spotmeting, tegenlicht, gebruik van een polaroid filter.
Beeldcompositie : Nauw verwant aan de technische cameravoering is de beeldcompositie. Rob refereert aan de “Gulde Snede” (een prettige vlakverdeling), ongebruikelijke standpunten, handelingsruimte en de diagonaal in beeld en aan speciale vlakverdelingen.

De clubleden krijgen voor de volgende avond op
14 nov. a.s. de volgende opdracht mee.
Situatie: Rotonde met fietspad; fiets en auto naderen rotonde; auto slaat af maar moet voorrang verlenen aan de fiets.
Opdracht: Film de situatie een keer Objectief, dan Subjectief en dan Narratief.
Schrijf de shots van tevoren uit en maak een montage van de gemaakte shots.

Succes!
Verslag Arie de Ridder