Vanavond is de vierde avond van een serie van vier cursusavonden, verzorgd door Joost Timp. Het is, met dank aan Corona, een lang traject geworden: de eerste avonden waren in februari en maart 2020! Joost recapituleert: de eerste avond heeft hij voorbeelden van filmpjes laten zien en gewezen op het belang van vorm naast inhoud. En niet vergeten: “Kill your darlings”, “Zoom niet”, “Houd de camera stil”. Op de tweede cursusavond zijn als thema’s gekozen ‘Groen in Leiden’ en ‘Straten van Leiden’. De derde avond was in februari van dit jaar. Er zijn toen dertien inzendingen besproken en becommentarieerd. Die avond zijn ook de kaders gesteld: lengte tussen de 2:30 en 3:00, alle filmpjes dezelfde leader en dezelfde voice-over; ook de typografie van titels en aftiteling moet identiek zijn. En alleen rechtenvrije muziek gebruiken.
Op basis van die afspraken zijn er nu tien filmpjes, die we vanavond bekijken en bespreken. Alleen de eerste drie zijn al voorzien van de beoogde leader.

 1. Besjeslaan (Nelleke Hovestreydt; 3:02)
  Joost: “een mooie film met een duidelijke voice-over” (Marion Smit, die bijna alle filmpjes heeft ingesproken. Aan het eind staat een verwijzing naar de LVSL; misschien een oproep om filmpjes over Leiden te (laten) maken; wellicht leidt dat tot nieuwe leden.
 2. Begraafplaats Groenesteeg (André van der Tuijn; 2:36)
  Joost: “Prachtig ingesproken door Marion, maar ik zie pas in de aftiteling dat het gedicht over de boom door de maker van de film is geschreven.” Om de kijker daarin mee te nemen zou het beter zijn iets te zeggen als ”De indrukwekkende boom in het centrum heeft de maker geïnspireerd tot een gedicht.”
 3. Hortus Botanicus (Leo van Aubel; 2:55; bekeken na film 4)
  Op een vraag van Joost antwoordt Leo dat het geluid van het insect er inderdaad achter gezet is. “Leuk!”, vindt Joost. Hans van Gerven vindt het begin, met andere (stenen) musea, verwarrend. Joost is het daar niet zo mee eens: “De voice-over trekt alles bij elkaar”. Hij vindt wel dat de rijder bij het binnengaan van de Hortus wat langer mag. De oproep aan het eind van de film “Kom ook naar de hortus” kan er beter uit; het zijn geen toeristische filmpjes. (Dit geldt ook voor andere filmpjes waarin zoiets zit). Op een suggestie uit de zaal dat de Leader niet bij alle filmpjes hetzelfde hoeft te zijn, geeft Joost aan dat dat natuurlijk kan, maar wel heel veel werk is en niet echt nodig. Nelleke oppert dat de Leader nu wel erg abrupt overgaat in de films; een soepeler overgang met een iets langere Leader is wellicht beter. Er is ook discussie of het logo met de ‘Leidse sleutels’ wel geschikt is voor de leader (zie ook verderop in dit verslag). En of het gebruikte LVSL-logo correct is. Joost: het is misschien niet het officiële logo, maar wel pakkender zo”.
 4. Nieuw leven aan de Sijthoffstraat (Mario Mazzacani; 2:30)
  De film laat zwanen en andere watervogels met hun kroost zien, zonder voice-over. Joost vindt deze versie “logischer en beter gemonteerd dan de eerdere versie”. Maar zegt ook dat hij de film niet zo vindt passen in het format: het onderwerp is niet echt specifiek voor Leiden. Een van de aanwezigen merkt op dat het filmpje erbij gebaat zou zijn als dezelfde voice-over iets zou vertellen over de locatie in Leiden, waardoor het meer naar het format getrokken zou worden.
 5. Polderpark Cronesteyn (Leo van Aubel; 2:54)
  “Een heel leuke film”, vindt Joost. Nico vindt het wel een beetje “van-de-hak-op-de-tak”; je wordt op het verkeerde been gezet doordat de voice-over zegt dat het een mooi wandelpark is, “Maar je ziet niemand wandelen”. Joost: “Mee eens. Geen idee of je er kunt wandelen”. Misschien in het begin wat wandelaars laten zien? De voice-over heeft een bepaald volume; de scene binnen is dan ineens wel erg hard. Ook de trein komt erg hard binnen. Maar, zegt Joost: “We moeten niet al te kritisch zijn; jullie blijven hobby-filmers, geen professionals”.
 6. Straatnamen in Leiden t.t.v. Rembrandt (Gerard en Kimno de Boer, Pim v.d. Ende; 3:50)
  Joost: “De oorspronkelijke versie was wel heel erg lang, de film is mooi ingekort. Alles wordt goed in beeld uitgelegd (er is geen voice-over); informatief. Technisch is er wel een en ander op aan te merken, qua korrel bijvoorbeeld”. Hans van Gerven vraagt zich af of de film wel in het format past. Joost vindt dat juist door die Rembrandtdagen de betekenis van bepaalde straatnamen duidelijker wordt. Misschien moet een voice-over zoiets aan het begin zeggen. Vanuit de zaal wordt nog gezegd dat er wel erg veel wordt ingezoomd (op de straatnaamborden). Joost: “Jullie moeten zelf bespreken en besluiten of je deze film (en die van Mario) in de serie wilt houden”.
 7. Groenesteeg (André van der Tuijn; 2:40)
  Deze film is sterk verbeterd sinds twee jaar geleden, vindt Joost. “Dit is een van de sterkere filmpjes”. Nelleke merkt nog op dat het einde wel erg abrupt is.
  Ondertussen zwelt ook de discussie aan of het shot van het Rapenburg aan het begin van elk filmpje wel zo passend is. “Niet”, is de algemene conclusie.
 8. Het Rozenpad (Leo van Aubel; 3:00)
  Joost: “Een erg leuk filmpje. En wat heb je als filmer geluk als er dan net midden voor je camera een kind op het ijs valt. Ook dat roze paard achter die boot is een toevalsshot waar je blij van wordt”. Er is nog wel enige discussie of je niet veel water en weinig pad ziet.
 9. Het plantsoen (Henny Hartevelt; 2:36)
  “Een mooie film, die sinds vorige keer ook mooi is aangepast”, vindt Joost. Geluidstechnisch gebeuren er wel “gekke dingen”. Maar misschien ligt dat aan de afstelling hier, want Henny meldt dat het bij hem thuis allemaal prima klinkt. Joost vindt wel dat de voice-over opnieuw moet worden ingesproken, door Marion (nu is de film door Anja Becker ingesproken).  “Alle filmpjes moeten dezelfde voice-over hebben, voor de continuïteit van de serie”. Je zou ter afwisseling wel een man films kunnen laten inspreken, maar geen twee verschillende dames. Ook wordt nog geopperd dat de muziek (Canon in D) misschien te bekend is en daardoor afleidt.
 10. Tuintje aan het Koolwitjespad (Leo van Aubel; 2:28)
  Mooi filmpje over een stukje groen in de Merenwijk. Joost: “Als ik dit zo zie is het filmpje van Mario ook wel in te passen in de serie, als een voice-over je er in weet te trekken”.
 11. Als laatste een filmpje van Leo over de keuze van de beginopname.
  Na enige discussie stelt Joost voor om de titels ‘Straten in Leiden’ en ‘Groen in Leiden’ te laten vervallen en gewoon te beginnen met ‘In Leiden’, of iets beters daarvoor in de plaats. Henny stelt voor dan een mozaïek te gebruiken, met de sleutels in het midden en in te zoomen op het filmpje dat volgt. Hans Flick vindt het logo van Leiden lelijk en stelt voor te beginnen met een droneshot van Leiden (gemaakt door Cor Smit). Jaap Rostohar suggereert de geanimeerde rode leeuw (van de Leiden site) met geanimeerde ronddraaiende tekst. Tenslotte stelt Hans Flick nog voor de witte tekst op zwart aan het eind (over de LVSL) weg te laten en dit alleen op de site te zetten. Joost: “Dit moet je overleggen met de site waar het op komt”. 

André heeft over twee weken een afspraak met Sleutelstad om te praten over uitzending cq het op hun website plaatsen van de films. Joost: “Webbouwers willen altijd meer content op hun site. Het is leuk als je op zoveel mogelijk plekken staat”. 

Tot slot vraagt Joost “Applaus voor jezelf”; jullie hebben hard gewerkt met een fantastisch resultaat”.  Daarop vraagt en krijgt André dan weer een uitbundig applaus voor Joost Timp!

Verslag: Ruud Smeenk