Nadat Leo van Aubel iedereen om acht uur welkom heeft geheten doet hij enkele mededelingen. De eerst is dat hij André vervangt die met corona thuis is en de tweede is dat ook Hans Flick door corona is geveld.
Door André’s ziekte is het drone-vliegen a.s. donderdag in het Panbos uitgesteld. De nieuwe datum wordt nog bekend gemaakt.
Het programma van de komende maandagavonden zal zijn:
Volgende week is weer montageavond in de bekende montagegroepen.
31 oktober is de vijfde maandag van de maand, dus is het wedstrijdavond, nu een met dierenfilms.
Op 7 november zullen er weer films worden geanalyseerd. Er zijn al 3 films aangemeld. Na de pauze zullen Bianca Kraus en Henk Meijerink een film laten zien waar zij ook over gaan vertellen.
Op 14 november staat de tweede bijeenkomst met Rob van Maanen in het teken van de opdracht die hij op 12 september gaf: een fietser en een auto rijden op een rotonde en hoe breng je dat met verschillende cameravoeringen in beeld. Zie het verslag van 12 september op de LVSL-website voor de details van de opdracht.Dan doet Henny Hartevelt een oproep voor mensen die mee willen doen met het maken van een korte film. Hij zoekt mensen voor o.a. belichting, geluid, regie en eigenlijk voor van alles, want het is de bedoeling om te rouleren. De opnames zijn in juli-augustus omdat bij de opnames warm weer nodig is. De hoofdrolspeler gaat de zee in. Voor die tijd komen er oefenbijeenkomsten waarin iedereen leert te werken met de apparatuur. Eerdere bijeenkomsten waren erg leuk!
Je kunt je aanmelden bij Henny, bijvoorbeeld via de mail. Voor het adres zie de LVSL-website

Hierna laat Leo een diavertoning zien over het LVSL-logo dat je kunt gebruiken in je film en hoe je dat kunt downloaden van de website.
De eerste film van de avond is gemaakt door Joop Mosterd: Het is een film over museum De Lakenhal. In de film duikt Joop uitgebreid de geschiedenis in, met veel informatie over de context waarin de hal is opgericht, dus de Leidse en vaderlandse geschiedenis. Je ziet en hoort wat over de textielvluchtelingen die tijdens de Tachtigjarige Oorlog uit de Zuidelijke Nederlanden kwamen en de oprichting van de Lakenhal als keurstation voor door ambachtslieden afgeleverde lakens.
Joop verlevendigt de film met mooie animaties, zoals het Ken Burnseffect, interessante informatie, goed toegevoegde passende muziek en dat knoopt hij in een levendige montage bij elkaar. Het commentaar is met een prettige stem ingesproken.
De lakenindustrie kwam op, raakte in verval en eind negentiende eeuw kwam de Lakenhal in gebruik voor kunst en geschiedenis.

In Joop’s tweede film Houden we het droog? gebruikt hij dezelfde middelen om het heel andere verhaal te vertellen van de geschiedenis van de polderwijk waar hij woont. Zijn nieuwsgierigheid naar die vroegere polder, de woonwijk en naar het hoogheemraadschap Rijnland bracht hem tot deze verhelderende film over hoe het veenlandschap inklonk, de eerste polder ontstond en dat het Hoogheemraadschap Rijnland het toezicht over de verschillende polders hield. En hoe zijn woonwijk in een polderlandschap werd gebouwd, althans over het waterstaatkundige aspect daarvan. De geschiedkundige uitwerking is helder en erg degelijk.
Na de pauze zien we drie films. De film over de Hartebrugkerk van André is een levendig gemaakt verslag over de kerk, met veel camerabewegingen als tilts, rijders, pans en ook zooms. De commentaarstem met subtiel op de achtergrond de muziek geeft veel informatie, maar is goed gedoseerd.

André wilde graag commentaar, dus op Leo’s vraag kwam de opmerking dat de muziek bij het beklimmen van de toren een stijlbreuk was (na de rustige klassieke muziek in het interieur volgt dan modernere en meer ritmische muziek). Iemand vond de muziek van het eerste stuk muziek weer wel mooi.
Een tweede opmerking ging over de cameravoering, die wel wat wild werd gevonden.
Een laatste opmerking was de vraag of André binnen misschien met een drone had gefilmd. Het was eigenlijk een compliment voor de strakke uitvoering van enkele camerabewegingen.
Hierna zagen we een fragment van de film die André maakte over zijn reis door Scandinavië, alleen over de aankomst op de Noordkaap.
Als laatste kwam het reportageteam aan bod. Hans van Gerven vertelde dat eerst wordt gekeken of een film binnen de doelstellingen van de LVSL valt, vervolgens naar het budget, dan of de locatie geschikt is en vervolgens wordt een offerte uitgebracht en worden cameramensen opgeroepen. Tenslotte worden op de locatie de camerastandpunten vastgesteld. De montage gebeurt meestal door dezelfde mensen. De film gaat na montage naar de opdrachtgever en als die tevreden is krijgt de LVSL het geld.
Aansluitend zagen we een van de resultaten: de opname van de musical Pinokkio, zoals die door schoolkinderen werd opgevoerd op het toneel.

Verslag: Jan van Wandelen