Nadat Rob van Maanen ons eerst had geleerd over cameravoering met begrippen als Objectief, Narratief en Subjectief in zijn avond van 12 september was het nu de beurt aan ons om het geleerde in praktijk te brengen.
De bedoeling van Rob was om in een filmpje de drie begrippen te verwerken in de camera voering waarbij een fiets en een auto een rotonde naderen.
De twee groepjes die dit aangingen interpreteerden dit echter als het maken van 3 aparte scenes in een film, met apart objectief, narratief en subjectief camerawerk. En dat  zou tot veel discussies leiden. Maar niet teveel vooruit lopen. De eerste film was van Cees Mokveld, Leo van Aubel en Cees Landwier, die de 3 begrippen keurig uitbeelden in een filmpje van een paar minuten. Met gezellige muziek erbij was er weinig discussie over deze aanpak.

De tweede film, ook een paar minuten, was van Nelleke Hovestreydt, Bert Lanzing,  Anneke ten Dam, Ruud Smeenk en Wil van Voorst. Het concept was hetzelfde: een voetganger nadert een rotonde, een aankomende auto wordt door camera’s gefilmd met de aandacht op ONS – Objectief, Narratief en Subjectief. De aanwezigen in de zaal gaven hun mening waarbij de verschillen in interpretatie naar voren kwamen. Na toelichting door Rob en André werd het afgesloten met de consensus dat er altijd een grijs gebied is: Objectief en Subjectief lopen soms in elkaar over, en Objectief en Narratief komen het meeste voor. Subjectief kan ook een mix zijn met elementen erin van Objectief en Narratief.
En zo werden we het toch weer eens na veel discussie en was het begrip bij iedereen geland.
Het geheel werd afgesloten met de film van Nelleke over de “making of”. Met humor gebracht gaf het een leuk inzicht in het verloop van het filmproces.
Na de pauze bracht Rob zijn visie en ervaring als ervaren filmer over het “Filmen in Opdracht”. Checkpunten in dit proces zijn o.a. Opdracht film, ja of nee? Kunnen we het wel aan? Wat is een professioneel product? Wie is de doelgroep? En de Boodschap? Niet onbelangrijk: Budget? Deadline? Lengte film?
Dus – voorkom de valkuilen: Contract, en alles Vastleggen.
De productie valt uiteen in 3 fasen:
– Preproductie,
– Productie en
– Postproductie.
Preproductiefase. Vaak tijdrovend. Locatie, acteurs, apparatuur, personeel.
Productie fase. Script: het verhaal dat je wilt vertellen. Scenario – tekst met scenes en beelden.
Draaiboek- dit wordt samengesteld uit het scenario en alle gerelateerde scenes: data, locatie, tijdstippen, medewerkers, interviews.
Postproductie. Dit vereist teamwork.
En wil je conflicten: wie doet wat? Wie wordt regisseur? Wie wordt cameraman? Wie wordt opname leider? Wie het geluid? En het licht? Wie bewaakt het script?Vereist zijn kennis van zaken: de crew is deskundig, de leden zijn dienstbaar, volg de tijdplanning. Voor acteurs: beperk het overdoen. Er is een Medewerkersverklaring nodig. In de Postproductie: bijstellen, Voice over is een vak. Tip: gebruik in de offline fase je eigen stem.
Muziek: aanmelden bij Stemra. Voor een commerciële film betaal een bedrag per 30 seconden film of deel daarvan. Eventueel rechtenvrije muziek gebruiken na aankoop. Rechthebbenden: regel Vertoningsrecht en Auteursrecht
Met een gepast dankwoord met vloeibare ondersteuning in flessen werd een zeer leerzame avond afgesloten, met dank aan Rob van Maanen. 

Verslag Wil van Voorst