Vertonen van films: het LOL-project en ‘Leiden ..mijn stad’                                             

De avond wordt geopend door André van der Tuijn, die iedereen welkom heet, in het bijzonder de partners en donateurs die vanavond eveneens genodigd zijn.
De zaal is dan ook bijzonder goed gevuld! Het is een speciale avond: voor de pauze komen de films uit het LOL-project aan bod, na de pauze de film ‘Leiden…mijn stad’.
‘LOL’ staat voor ‘Leren Op Locatie’ van Praktijkcollege Het Metrum. Dit is een speciale (middelbare) school voor kinderen met een laag leerniveau, waar leren door doen centraal staat. De leerlingen worden voorbereid op een zo hoog mogelijk uitstroomniveau, dat past bij het talent, de motivatie en de mogelijkheden van de leerling. Het doel is een plek op de reguliere arbeidsmarkt of een arbeidsplek of dagbesteding in een beschutte werkomgeving. Dit alles wordt gerealiseerd door de kinderen zowel binnen als buiten de school praktijkervaring op te laten doen in de vorm van begeleide stages. De school had de LVSL benaderd met de vraag om van elke activiteit een kort filmpje te maken. In totaal zijn  er door LVSL-leden zo’n 24 filmpjes gemaakt, die op 13 april op Het Metrum vertoond zijn aan de LOL-medewerkers.
De filmpjes werden erg enthousiast ontvangen! Op verzoek van de school is er nu van 11 door de school geselecteerde filmpjes één film van ruim 43 minuten samengesteld (door Mario) voor vertoning op een ouderavond. Deze gaan wij nu zien. Het lastige van het project was dat er kinderen waren die niet op camera wilden of mochten komen en dat we slechts één keer mochten filmen per onderwerp. Iets opnieuw doen kon dus niet. Ook is duidelijk aan de films, zegt André, dat we weer wat meer aandacht aan cameravoering moeten besteden en aan het opnemen van goed geluid. De LVSL heeft goede (draadloze) Lavalier microfoons die geleend kunnen worden.
Later op de avond vestigt Hans Flick nog de aandacht op goedkope draadloze smartphonemicrofoons die je ook hiervoor kan gebruiken (€18,95 bij BOL.com).
De film, die inderdaad te lijden heeft onder af en toe slecht geluid, omvat de filmpjes over de kaarsenmakerij, de begraafplaats, horeca, stage bij AH, de chocoladeafdeling van DZB, zorginstelling Duinstede, de Thermiek Plaza, een groentensnijderij (HPAK), de fietsenmakerij en kringloopwinkel ‘Het warenhuis’. De filmpjes blijken af en toe wat ingekort te zijn, niet altijd tot tevredenheid van de makers. Toch is het een mooie film geworden die een aantal van de stageplekken  van Het Metrum leuk voor het voetlicht brengt. De partner van Lynn Lardee, coördinatrice van het project vanuit Het Metrum, is kaasmaker van beroep en trakteert in de pauze op rijk gevulde schalen met overheerlijke kaasblokjes.
Na de pauze wordt de film ‘Leiden…mijn stad’ vertoond.  André vertelt voor dit project te zijn benaderd door de (oud)burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, die een DVD had van de Belgische stad Leuven, over  het autoluw maken van Leuven. Zo’n film wilde hij ook wel over Leiden, en of de LVSL zoiets zou kunnen maken. Nadat André enkele maanden later de DVD ontving om te bekijken werd het AVAL (Auto Vol, Auto Luw) project direct opgestart. Veel LVSL-ers zijn meteen verkeerssituaties in Leiden gaan filmen, maar zo bleek het uiteindelijk niet te werken: ontzettend veel materiaal, maar geen verhaal. Allereerst werd besloten de film te beperken tot de binnenstad.
Vervolgens werd via contacten met Stadslab Leiden de journalist Gijsbert van Es bereid gevonden een scenario te schrijven voor de film. Er volgden heel veel gesprekken met ambtenaren en honderden uren gezoek in (film)archieven. Het scenario, dat loopt van Verleden via Toekomst naar Heden van het verkeer in Leiden, vroeg om een presentator, die gevonden werd in Mark van Egmond van Stadslab. Mark bleek ook componist en heeft vervolgens de muziek bij de film geschreven. Daarnaast is hij professioneel geluidsbewerker en heeft hij de geluidsafwerking van de film (inclusief foley) verzorgd. Wat betreft de historische beelden: vaak bleken de rechten teveel te kosten voor een amateurclub als LVSL. Gelukkig bleek ook het filmarchief van de LVSL zelf passende beelden (o.a. van Emile Timan) te bevatten. De maker van de op YouTube gevonden dronebeelden van Leiden vroeg €10,00 per seconde; dat deed André besluiten ze dan maar zelf te maken. Op 27 augustus j.l. is de film, in aanwezigheid van de burgemeester en de makers in Trianon in Leiden in première gegaan. De film werd erg enthousiast ontvangen. De gemeente Leiden is er erg blij mee. De LVSL vertoont de film vanavond voor leden en partners, aanstaande donderdag voor de Rotary en op zondag 15 oktober is er weer een vertoning in Trianon (kaarten à €7,50 verkrijgbaar bij de bioscoop).
Dan volgt de vertoning van de film, met prachtige oude beelden (de blauwe en gele trams, het dempen van grachten en slopen van historisch erfmateriaal), fraaie effecten (de start van de film, fictieve snelwegen door straten of op de plek van grachten, een sprong in de Breestraat naar de Middeleeuwen), en veel mooie beelden van Leiden. Mark van Egmond neemt de toeschouwer erg enthousiast mee in het verhaal. En ja, ook door de aanwezige LVSL-leden en hun partners wordt de film erg enthousiast ontvangen. De makers (regie André) hebben een fraai staaltje werk laten zien. “Een visitekaartje voor de club” en andere loftuitingen aan het adres van de maker(s) volgden!
En hiermee werd een bijzonder succesvolle LVSL-avond afgesloten.

Ruud Smeenk