Onderwerp:                                                  Verslag filmwedstrijd Filmclub LVSL.                                                      …

André meldt dat op 9 december 2023 om 10.00 uur nogmaals de film “Leiden.. mijn stad” wordt vertoond in Trianon.
Voorts dat er oude  films over Leiden vertoond worden op 2 februari 2024. Filmclub LVSL wil films van Emile Timan insturen en heeft daarover contact gehad met mevrouw Timan. Zij stemt in met vertoning van deze films.
Daarna begint de filmwedstrijd; het verplichte onderwerp is : “In Leiden”.
Een rijke oogst van 19 films en André is blij dat zoveel leden hebben meegedaan.
De volgende personen hebben een of meer films ingebracht: André (3 films), Ruud, Leo (4 films), Henny, Joop, Gerard, Jaap, Nelleke, Coby, Jos, Mario, Bianca, Micha en Mark.
Allerlei facetten en plekken van en in Leiden komen in de films aan de orde: hofjes, parken, een molen, de Hortus, een bierbrouwer, kinderboerderij, begraafplaats, Peurbakkentocht, Jugendstil.
Het was een avondje genieten, want : “Leiden is een mooie stad, hoor!”.

Daarna brachten de aanwezigen hun stem uit.
De absolute winnaar was de film “Park Matilo” van Micha de Bruin. Micha had zijn fantasie de vrije loop gelaten en liet  in park Matilo, waar ooit een Romeinse vesting was,  een Romeins Castellum uit de grond verrijzen en hij snoerde strijders uit Asterix de mond en liet tenslotte een draak zien, die hoog in de lucht boven park Matilo zweefde. Kortom een fantasierijke film met veel  technische hoogstandjes.
Op plaats twee eindigde Coby Haring met een film over Jugendstil in Leiden.
En op de derde plaats kwam de film van Jaap Rostohar over de Rodenburgermolen.
Een mooie fles wijn viel de winnaars ten deel.

Tot slot werd de film ”Geen bol zonder stront” vertoond, een film over de mestvaart in vorige eeuw vanuit Friesland naar de Bollenstreek in Zuid-Holland. De film is vorige week aangeboden aan de Vereniging Zeilvracht Workum, de opdrachtgever van deze film, door een delegatie van onze filmclub. Een historisch document, waarin vooral Hans van Gerven veel tijd en energie heeft gestoken.
Foto’s en oude filmbeelden zijn verzameld en op 11 maart 2023 is een schippersgesprek met Friese en Zuid-Hollandse betrokkenen gehouden en er zijn toen interviews afgenomen en gefilmd.
Met deze film zet filmclub LVSL zich wederom – na de film “Leiden….mijn stad” – goed op de kaart.

Jan van Zoest