Bestuur

Het bestuur van de LVSL is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Naast het bestuur zijn er commissies, die het bestuur ondersteunen. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

André van der Tuijn

Voorzitter


Leidt de vereniging, bestuursvergaderingen, de jaarvergadering en vertegenwoordigt de club bij ZH’12, de Regioafdeling van de NOVA.

Leo van Aubel

Secretaris


Verzorgt de agenda en de notulen van de bestuursvergaderingen en veel andere correspondentie.

Norbert Entken

Tweede Secretaris


Plaatst aangeleverde berichten op Twitter en Instagram en ondersteunt de secretaris bij met name de samenstelling van de Jaarstukken.

Jan van Zoest

Penningmeester


Verzorgt de financële administratie en bewaakt de financiële positie van de vereniging.

Hans Flick

2e Penningmeester


Is in de eerste plaats de verantwoordelijke voor de techniek binnen de club. Ondersteunt verder de penningmeester en is voorzitter van de Stuurgroep Reportageteam.

Wim Hofman

Redactie en Internetdiensten


Is lid van de redactie en controleert inkomende berichten die bestemd zijn voor de wekelijkse Nieuwsbrief, FaceBook, Twitter en Instagram en de website van de club.

Nelleke Hovestreydt

Commissaris


Archiveert binnengekomen films voor het LVSL-archief en inventariseert het papieren archief van de vereniging.

Arie de Ridder

Commissaris


Verzorgt het Lief en Leed van de club.

Ruud Smeenk

Commissaris


Verzorgt promotie van de vereniging en werving van nieuwe leden.
Onderhoud contacten met nieuwsbladen en overheden.