Bestuur

Het bestuur van de LVSL is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Naast het bestuur zijn er commissies, die het bestuur ondersteunen. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

André van der Tuijn

Voorzitter


voorzitter@lvsl.nl


Leidt de vereniging, bestuursvergaderingen, de jaarvergadering en vertegenwoordigt de club bij ZH’12, de Regioafdeling van de NOVA.

Hans van Gerven

Secretaris


secretaris@lvsl.nl


Verzorgt de agenda en de notulen van de bestuursvergaderingen en veel andere correspondentie.

Norbert Entken

Tweede Secretaris


secretaris@lvsl.nl


Plaatst aangeleverde berichten op Twitter en Instagram en ondersteunt de secretaris bij met name de samenstelling van de Jaarstukken.

Jan van Zoest

Penningmeester

penningmeester@lvsl.nl


Verzorgt de financële administratie en bewaakt de financiële positie van de vereniging.

Hans Flick

2e Penningmeester; commissaris Techniek & Reportageteam

penningmeester@lvsl.nl
reportageteam@lvsl.nl


Ondersteunt de penningmeester. Verantwoordelijke voor de techniek binnen de club. Voorzitter Stuurgroep Reportageteam.

Wim Hofman

Redactie en Internetdiensten

redactie@lvsl.nl


Is lid van de redactie en controleert inkomende berichten die bestemd zijn voor de wekelijkse Nieuwsbrief, FaceBook, Twitter en Instagram en de website van de club.

Nelleke Hovestreydt

Commissaris Archiefzaken


commissaris@lvsl.nl


Archiveert binnengekomen films voor het LVSL-archief en inventariseert het papieren archief van de vereniging.

Arie de Ridder

Commissaris Ledenzaken


commissaris@lvsl.nl


Verzorgt het Lief en Leed van de club.

Ruud Smeenk

Commissaris Communicatie/PR


commissaris@lvsl.nl


Verzorgt promotie van de vereniging en werving van nieuwe leden. Onderhoud contacten met nieuwsbladen en overheden.