Commissies

De LVSL heeft de volgende commissies:

Wil van Voorst

Secretaris Activiteitencommissie

   

activiteiten@lvsl.nl

Nico Schwering

Redactie

       

redactie@lvsl.nl

Ruud Smeenk

Ledenadministratie LVSL en NOVA

   

ledenadministratie@lvsl.nl

Toon Verhoeven

Webmaster

   

webmaster@lvsl.nl

Marion Smit

Lief en Leed

   

liefenleed@lvsl.nl

Hans van Gerven

Reportageteam

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) stelt het programma samen voor de LVSL-avonden. Deze commissie wordt gevormd uit de leden van de LVSL en vergadert meestal vier keer per jaar. Eén keer per jaar wordt er een zogenaamde ‘Brainstormavond” georganiseerd voor alle leden. Leden kunnen daarop hun eigen ideeën en voorstellen kenbaar maken. Uiteraard zijn ideeën en voorstellen altijd van harte welkom. Deze kunnen naar de secretaris van de AC gestuurd worden: activiteiten@lvsl.nl.

De LVSL-avonden hebben iedere maand een vaste opzet (zie verder onder het menu Activiteiten LVSL-avonden).

Communicatiecommissie

Het is belangrijk, dat er intern en extern sprake is van goede communicatie. Communicatie vindt plaats via de website, de Nieuwsbrief, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en door middel van artikelen in de pers.

Redactie en Internetdiensten

De commissie Redactie en Internetdiensten houdt zich bezig met de volgende taken:

  • Redactie
  • Nieuwsbrief
  • LVSL website

De Redactie controleert de teksten op o.a. correcte schrijfwijze e.d. en ziet toe op de plaatsing van de artikelen. Bijdragen voor de Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit foto’s, film en tekstberichten die niet grievend zijn.
De Nieuwsbrief wordt wekelijks uitgestuurd en is alleen voor (ere-)leden en donateurs bestemd. 
Kopij moet vóór donderdagmiddag 12 uur wordt aangeleverd zodat het de dag erna kan worden meegenomen in de Nieuwsbrief.
De website bestaat uit een openbaar en besloten gedeelte. Dat laatste is alleen toegankelijk voor leden, die moeten inloggen met naam en wachtwoord. 
De Kalender vermeldt de programma’s van de clubavonden. Verder worden regelmatig berichten gepost op Facebook, X (Twitter) en Instagram.
Een volledige procedure omtrent het werk van de redactie is op te vragen bij redactie@lvsl.nl.

Ledenzaken

De Lief- en Leedcommissie houdt zich hoofdzakelijk bezig met het wel en wee van de leden en de donateurs. De commissieleden versturen o.a. verjaardags- en beterschapskaarten aan de leden en donateurs. Ook onderhouden zij contacten met die leden, die bijvoorbeeld door omstandigheden niet naar de club kunnen komen enz. Informatie of mededelingen: liefenleed@lvsl.nl.

De ledenadministratie, smoelenboek, verzending van contributiefacturen en correspondentie met leden en donateurs hierover wordt verzorgd door: ledenadministratie@lvsl.nl.

Commissie techniek

Deze commissie zorgt voor alle technische ondersteuning tijdens LVSL-avonden, Reportageteam uitvoeringswerkzaamheden van het Reportageteam en tijdens vertoningen bij derden. Ook is de commissie verantwoordelijk voor opslag en onderhoud van alle materialen.

Info: techniek@lvsl.nl