Reportageteam

Een videoclub als de LVSL - met ruim 80 leden - heeft, naar de mening van het bestuur, ook een taak naar de gemeenschap toe en moet zich inzetten om vragen vanuit die gemeenschap te honoreren voor het maken van videoproducties van algemene, sociale en/of culturele aard. Ruim 40 leden van de LVSL maken dan ook deel uit van het LVSL reportageteam. Dat team heeft zich ten doel gesteld dergelijke reportages te maken.

Het Reportageteam wordt aangestuurd door de Stuurgroep Reportageteam. Aanvragen voor het Reportageteam worden in overleg met het Bestuur behandeld.

De taken van deze commissie omvatten globaal gezegd, het beoordelen van aanvragen en het organiseren van de uitvoering. Daarbij behoort ook het maken van een begroting (er moet minimaal kostenneutraal worden gewerkt) en uiteraard het zoeken en inzetten van cameraploegen.

Naast het voldoen aan mogelijke verzoeken uit de samenleving organiseert de stuurgroep ook de (jaarlijkse) Reportagedag.

Wat heeft het Reportageteam tot op heden zoal gedaan?

Er is een verslag gemaakt van de Leidse 3M-marathon in 2000.

Ook in 2000 is er een verslag gemaakt van het bezoek van Koningin Beatrix en haar gevolg aan Leiden op Koninginnedag.

In 2002 heeft de LVSL de zgn. "Leidse Spiegel 2002" uitgebracht. Tijdens dit jaar zijn veel gebeurtenissen, die plaats hebben gevonden in Leiden, op video vastgelegd. Denk daarbij aan festiviteiten zoals, de Lakenfeesten, Peurbakkentocht, de Leidse Waterdagen en niet in de laatste plaats: de 3-octoberfeesten. Maar ook zijn er Gemeenteraadsvergaderingen opgenomen, o.a. het dramatische afscheid van Burgemeester J. Postma, de Gemeenteraadsverkiezingen, de invoering van de Euro, etc. etc. Van deze opnamen is een tweetal DVD’s uitgebracht, waarop zowel de 3-octoberfeesten uitvoerig in beeld worden gebracht, als ook een verkorte uitgave van de “Leidse Spiegel 2002” is weergegeven. In 2009 zijn alle opnamen beschikbaar gesteld aan het Regionaal Archief Leiden als document voor het nageslacht.

Na 2002 heeft de LVSL veel projecten onder handen genomen. Gedurende een aantal jaren is het gehele Rapenburgconcert op video vastgelegd, waarbij in het jaar 2005 tevens de beelden live op het podium werden geprojecteerd. Deze registratie gebeurde met een vijftal camera’s. Gedurende de dagen dat het concert plaats vond zijn daar 15 LVSL leden intensief bij betrokken geweest.

De Mariavespers, dat plaatsvond in de Pieterskerk, werd diverse keren door het LVSL reportageteam met zes camera's opgenomen en live geprojecteerd op een groot aantal - in de kerk opgestelde -TV-schermen. Dit ten behoeve van de toeschouwers die een minder goed zicht hebben op het podium.

In 2006 heeft de LVSL een film uitgebracht over de Muurgedichten in Leiden, gebaseerd op de films die in het kader van de Reportagedag 2005 door LVSL leden zijn gemaakt. Deze compilatie is o.a. vertoond in Narbonne en is voorzien van een Franse voice-over.

Ook in 2006 heeft het Reportageteam veel activiteiten in het kader van het Rembrandtjaar in Leiden vastgelegd. In dat jaar zijn er ook prachtige reportages gemaakt van diverse Leidse hofjes.

In 2007 heeft het reportageteam verschillende portretten gemaakt van "geboren en getogen Leienaars". Dit laatste gebeurde in eerste instantie in het kader van de Reportagedag. Een van deze films heeft hoge ogen gegooid op regionaal en nationaal niveau tijdens filmwedstrijden.

In 2008 maakten leden van het Reportageteam opnames van "beesten in Leiden", terwijl in 2009 er op diverse plaatsen in Leiden opnames werden gemaakt van de festiviteiten op Koninginnedag. In vele toen gemaakte filmpjes is melding gemaakt van de toen dramatische afloop van deze dag.

In 2009 werd er voor het eerst een live-registratie gemaakt van de Scratch-Muziekdagen in Leiden. Dat was een gigantische operatie, want de Leidse Scratchdagen omvatten vier dagen. Ook zijn er in 2009 diverse activiteiten gefilmd op verzoek van het Verpleeghuis Van Wijckersloot.

Een ander groots project was de verfilming van de "Strontrace" vanuit Workum naar o.a. Warmond. Dit project werd niet direct door het Reportageteam georganiseerd, maar door enkele zeer betrokken leden. Veel leden van het Reportageteam werkten er echter wel aan mee. Vijf prachtige DVD's zijn het resultaat van hun inspanningen. (Te koop bij Dhr. Lambert Swaans. (lambert.swaans@ziggo.nl)

In 2011 zijn er tijdens het Leids Amateur Festival in de Stadsgehoorzaal opnamen gemaakt en beschikbaar gesteld aan de Werkgroep Amateuristische Kunstbeoefening, de WAK. Ook hiervan is een DVD gemaakt.

In 2012 is het Reportageteam actief geweest in de Pieterskerk te Leiden tijdens de Scratchdagen, de Mattheus Passion en de Dream of Gerontius. Bij deze activiteiten verzorgde de LVSL de beelden op monitoren en film- of TV schermen.

De genoemde projecten zijn slechts een bloemlezing uit hetgeen is gemaakt door het LVSL Reportageteam. Er zijn inmiddels honderden uren video opgenomen en er zijn vele films uit voortgekomen. Zo zijn er DVD's gemaakt van de Mariavespers, de diverse Leidse hofjes en festiviteiten rond het Rembrandtjaar.

In het begin van dit stuk werd gemeld dat de LVSL meent ook een sociale taak te hebben. In dat kader kunnen de filmvertoningen in bejaardenhuizen, bij verenigingen, etc. genoemd worden. Dit doet de LVSL in principe belangeloos. Aanvragen daarvoor kunnen gericht worden aan: reportageteam@lvsl.nl.

Vanaf 2013 tot nu is het Reportageteam actief in de Pieterskerk tijdens de Scratchdagen, de Mattheus Passion uitgevoerd door Ex Animo en de diploma-uitreiking van het Stedelijk Gymnasium.

In 2019 zijn vele activiteiten tijdens de Leidse Rembrandtdagen door leden van de Leidse Video en Smalfilm Liga gefilmd.

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)