Juryverslag clubfestival van de LVSL

1] Ambachtelijke schoenmakerij verdwijnt - Hans Stauttener

Verhaalstructuur: Een oude schoenmakerij verdwijnt. De huidige eigenaar Ruud van Hoorn stopt na ruim 25 jaar hier gewerkt te hebben. Hij vertelt de kijker hoe hij hier begonnen is, wie zijn voorganger was en hoe die werkte. Een aantal gereedschappen worden door Ruud nog steeds gebruikt, denk aan snijden, lijmen, persen, stikken, de leest etc. Verschillende technieken worden voorgedaan. Echt ambachtelijk. Hij vertelt waarheen de gereedschappen naar toe gaan, “de vakschool in Amsterdam” en tenslotte dat hij gaat stoppen. Een lineaire vertelling.
Filmische vormgeving: Het huis uit de 18e eeuw past goed bij de gereedschappen die nog gebruikt worden. In de beperkte ruimte is de camera goed gehanteerd. De diverse uitsneden zijn goed gebruikt alsook de bewegende camera die in de verschillende shots goed volgt. Veel details zijn in de film opgenomen. De camera blijft objectief dus beschouwend. Gelukkig zijn er veel close ups. De vragensteller blijft uit beeld.
Een vrouwelijke stem geeft als introductie informatie over de geschiedenis van de oude schoenmakerij. De schoenmaker volgt en acteert heel naturel en laat zich door de camera niet storen, De stem is duidelijk. De voice over komt niet meer terug. Bij wat overgangen, begin en einde is muziek toegevoegd. Overigens een passende keuze.
Het geheel is duidelijk maar door de wijze van het vertellen, het compleet maken van de handelingen, gaat de film een opstapelend effect te krijgen en de aandacht / spanning verdwijnt.
Geschikt voor een ruimer publiek en de liefhebber van oude ambachten.

---
2] Geheim van de Cinefleurbokaal - Jaap Rostohar

Verhaalstructuur: De bokaal gewonnen door de maker van de film wordt thuis triomfantelijk op de kamer gezet. Het beeld wordt getroffen door een felle bliksemstraal. Daarna krijgt de bokaal een geheel en mysterieus eigen leven.
Er volgen allerlei onverklaarbare schrikbarende, grensoverschrijdende zaken en buitensporige reacties en handelingen van de man, zowel in de nacht als overdag. Zaken en handelingen die weer eindigen als de bokaal met een zwaai van boven naar buiten en op straat wordt gegooid. Een surrealistisch lineair en eenvoudig verhaal in een bijzondere verpakking van trucage eb beeldeffecten.
Filmische vormgeving: De camera is goed ondersteunend gebruikt voor de acties en volgt een logische lijn, Het verschil aan uitsneden en standpunten is goed en laat daar door de handelingen goed in elkaar over gaan. De trucages zijn goed geslaagd
De montage is goed verzorgd. Dank zij het camerawerk lopen de bewegingen goed over in de shots en scenes. Een vloeiend gebeuren dus.
Het acteerwerk is eenvoudig en bijna zonder woorden.
Muziek: De keuze van de muziek, de timing hiervan klopt allemaal. De dreiging is voelbaar maar helaas ook waar het niet nodig is zoals b.v. in het begin wanneer de man de trap oploopt. De oplossing aan het eind ligt voor de hand maar in de montage lijkt het alsof hij het beeld niet wilt loslaten.
Complimenten voor de trucage en dat maakt dat de film geschikt is voor een groter publiek.

---
3 Groen in Leiden - André van der Tuijn

Verhaalstructuur: Op een oude begraafplaats in Leiden lijkt een grote oude boom de inspirator tot een lofzang voor deze plaats. De voice over in de gedichtvorm past goed bij de afwisselende beelden van de boom.
Filmische vormgeving: De film bestaat uit 2 delen: een lofzang/ode en een informatieve deel. De camera maakt goed gebruik om via de boom vele details van de boom en het groen, de bloemen en planten te tonen. De uitsneden en standpunten zijn divers zodat het kijkspel boeiend blijft. Een aantal zoom’s en tilts worden niet vergeten. Soms zou je kunnen spreken van een overshoulder van de boom, een subjectief standpunt.
Montage: Een nette vlotte montage die goed gebruik maakt van de muziek en de shots er op de juiste momenten gesneden zijn. Gedetaillerde beelden vormen de overgang naar het informatieve deel van de film.
Geluid: Het toegevoegde geluid bestaat uit een voice over die statig gedeclareerd klinkt, passend bij een begraafplaats. De muziek maak het compleet maar de vraag is waarom de maker voor deze muziek heeft gekozen. De film is geschikt voor club en mensen die oude begraafplaatsen waarderen.

---
4 Achter de heuvels - Nelleke Hovestreydt

Verhaalstructuur: Het verhaal van het dal der koningen in Egypte wordt rustig verteld. Ramses III is de de man waar het hier even over gaat. Zijn tempel t/m zijn graf. Totdat drieduizend jaar later een overvloed aan water veel beschadigingen te weeg bracht. Het plan voor herstel groeit en een werkgroep Egyptologen die de schade inventariseert gaat aan de slag. De strekking van deze film is het ingewikkelde herstelproces.De vele interviews leiden af of zijn te uitgebreid. Zo ook de studenten etc.
Filmische vormgeving: De camera is registrerend gebruikt en de maakster houdt gepaste afstand. Met zeer mooie camerastandpunten worden de werkzaamheden getoond. Sensatie wordt gemeden. Wat we zien is uitstekend.
Montage: een hele mooie introductie van de film. Je zit er meteen midden in. Het moment dat Anke Weber, een Duitse vertelt wordt je even overvallen maar zodra Judith Bunburg in het Engels vertelt is het internationale van het project wel duidelijk.
Geluid: Naast het lifegeluid dat goed is zijn er ook toegevoegde geluiden zoals onweer, regen, breekgeluiden etc. De voice over is uitstekend, “what you see is what you get”, rustig zoals dat bij deze film hoort en duidelijk. De balans is goed.
Conclusie: alle bezijden informatie is voor de makers van de herstelgroep natuurlijk waardevol. Het maakt het verhaal compleet. De toerist waar we als kijker ook bij horen krijgt te veel extra informatie. Zo is het eerste deel, het begin aantrekkelijker. Meer over de tempel en het dal zou voor de externe kijker boeiender zijn. Een doelgroepfilm die verbazend interessant is. Overigens complimenten voor de maakster die een document voor de toekomst heeft vastgelegd.

---
5 Het erf - Henny Hartevelt

Verhaalstructuur: Een sfeer in en rond de boerderij, geen structuur. Een expirimentele film. Vergane glorie.
Filmische vormgeving: Welke filmbeelden kan je verwachten rond een boerderij? Buiten, wat koeien, insecten op bloemen en binnen een oude zolder met een of meerdere stoelen. Een trucage verandert de kleur en tekening (polarisatie). De rust verdwijnt bij een werkbank en als de stoelen die een voor een in beeld kwamen ook met fors geluid weer verdwijnen is de film afgerond.
Geluid: Nagenoeg al het geluid is toegevoegd. De haan aan het begin, de schapen, vogels enzovoort. De muziekkeuze is apart soms onverwachts (balroommuziek) maar past goed.
Ondanks de specifieke verhaallijn, wat vertellen is meestal duidelijker, blijf je geboeid kijken.
Geschikt voor een breed kijkpubliek.

---
6 De Lutherse kerk - Marion Smit en Arie de Ridder

Verhaalstructuur: Tijdens open monumentendag in Leiden mogen leden van de LVSL de Lutherse kerk bezoeken en daar een rondleiding filmen. De enthousiaste gids maakt het verhaal compleet en laat dingen zien die je als voorbijganger nooit zou weten zoals het verhaal van de schuilkerken.
Filmische vormgeving: De 2 cameramensen volgen de gids en brengen keurig in beeld waarover vertelt wordt. De camera is registrerend maar met een goede variatie van uitsnede en standpunten.
Montage: Creatief is er gemonteerd en achtergrondinformatie erbij gehaald. De inserts zijn niet alleen informatief maar ook creatief gebruikt zoals b.v. de vlammende achtergrond.
Het geluid is prima. De gids is heel goed te verstaan, het lifegeluid prima en goed gekozen muziek. Geschikt voor een groter publiek.

---
7 Kerststal - Henny Hartevelt

Verhaalstructuur: De Jozeph kerk in Leiden heeft een traditie vol te houden. Jaarlijks wordt een deel van de kerk ontruimt en op de vrijgekomen plek wordt een levensgrote kerststal opgebouwd. Het verslag van de opbouw en de enthousiaste vrijwilligers. Chronologisch van opbouw.
Filmische vormgeving: De camera is registrerend maar heel gevarieerd in uitsneden en standpunt en heeft veel aandacht voor de mens achter het karwij en slaat zaken als een lunch niet over. Veel zegjes worden gedaan. Zo ook de oorsprong van de beelden, ooit vanuit Duitsland rond jaren 1500 en verder, handmatig hout gesneden. Wanneer de kerststal klaar is en de bezoekers ook nog wat hebben gezegd is de film klaar. Het stukje over het zwembad is overbodig
Geluid is prima. In het begin van de film een voice over. De geïnterviewden zijn goed te verstaan. Leuke of mooie muziek is toepasselijk gebruikt.
Geschikt voor club en alle enthousiaste kerkgangers.

---
8 Smetvrees - André van der Tuijn

Verhaalstructuur: Het is pas crisis als de wijn op is. Dat denkt de man die overijverig bezig is de inhoud van zijn koelkast met handschoenen aan van een nummer te voorzien. voorziet dit pak van een nummer, nummer 10. Met behulp van de afscheurkalender verandert hij vervolgens dagelijks de nummering op het pak: van 10 tot 1. Op 17 november is het zover, op het pak prijkt het laatste dagnummer 1.
Als beloning voor als hij klaar is mag nummer 1 uit de kast.Keurig na 10 dagen quarantaine! Corona maar dan als bier.
Filmische vormgeving: Goed camerawerk, in beperkte ruimte met veel close ups. Veel suggestieve shots en mooie oversnijdingen in de montage.
Geluid: Het lifegeluid mixt zich prima met een pittig muziekje dat het kijkritme van de film bevordert. De balans is goed.
Geschikt voor een groter publiek. Een 1 minuut film met een leuke clou, met een knipoog naar de huidige Corona-crisis.

---
9 Zoon in kast - Henny Hartevelt

Verhaalstructuur: In een oud pand staat een kast, in die kast zit een zoon die door zijn oude moeder wordt verzorgd. Zijn natje en zijn droogje. Zoon wil er niet uitkomen. Wanneer de tijd is daar en de blik van de zoon symbolisch verruimd wordt door het wijde strand. Moeder krijgt een leidraad door middel van het rode koord wat haar weer opnieuw bij haar zoon brengt.
Filmische vormgeving: Goed gestructureerd camerawerk dat ook in schemerig licht een goed begrijpbaar beeld oplevert. Bovendien zijn de standpunten zeer doelgericht en gevarieerd van hoog tot laag. Details als een kruisbeeld, broodjes en de piesemmer zijn niet vergeten. Dit alles vertegenwoordig het tijdsbeeld van halverwege de vorige eeuw.
Montage: Een goede montage waarin decoupage is toegepast. De objectieve en suggestieve camerashots maken het boeiend. De muziek is goed gebruikt, De mise en place is goed voorbereid en maakt het passend om te zien.
Muziek:
Een bijzonder aandachtspunt is de muziek. Zeer aparte muziek op de juiste plaats maakt het nog wat extremer. De kreet van Hans “Ik heb nog tijd nodig” roept bewust een vraagteken op. Het acteren is prima.
Een bijzonder geslaagde genrefilm voor een groot publiek.

---
10 Circulair - André van der Tuijn, Henny Hartevelt, Else van Laere

Verhaalstructuur: Circulair staat voor het kringetje van starten en opnieuw beginnen. Dat geld ook voor mensen zoals Lenie die na haar overlijden in de kringloop komt. Wat wilt ze gaan doen na haar dood is de keuze die Etienne de kringloop-winkelbeheerder haar geeft en zij moeizaam kiezen kan. Wat de keuze gaat worden duurt lang maar ze wordt geholpen. Dijkgraaf. Maar of dat een goede keuze is blijkt aan het eind van het verhaal.
Filmische vormgeving: Het camerawerk is degelijk. Ondanks dat er na de introductie slechts in één ruimte word opgenomen zijn de shots goed. Veel subjectieve shots ook al is het maar een heel klein beetje overshoulder doen het prima. De belichting is prima en in de gehele film stabiel.
De mise en place uitstekend. Het decor van de kringloopwinkel is er een maar ook de kleding van Lenie en Etienne is zeer gepast. Wat Etienne aan heeft lijkt van een monnik en dat past netjes in het verhaal. Het acteren is buitengewoon goed en heel natuurlijk ook als de ander spreekt dan acteert de luisterende persoon goed en passend. Beiden hebben een goede expressie als luisterende en zijn zeker niet over-acterend.
Geluid: De dialogen zijn uitstekend en expressief. Muziek en effecten zijn spaarzaam toegepast.
Een film die eigenlijk lijkt op een eenakter op het toneel maar door het filmen er veel meer is uitgehaald en is geschikt voor een groot publiek. De geloofwaardigheid berust op humor, een humorvol verhaal over leven na de dood met de Kringloopwinkel als metafoor.

Juryleden:
Elvira Franken
Dirk.A.J. de Cocq
Arie Heerkens

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)