Dienstrooster

Voor elke LVSL-avond moeten er bepaalde zaken geregeld worden. Om de werkzaamheden niet allemaal op de schouders van een enkeling te laten neerkomen, is er een dienstrooster gemaakt. Dit rooster wordt aan alle betrokkenen per mail toegezonden en tevens in de wekelijkse LVSL Nieuwsbrief vermeld.

Aan de leden wordt gevraagd of ze willen kijken wanneer ze ingedeeld zijn. (Voor sommigen geldt dat zij bij meerdere taken zijn ingedeeld). Mochten ze niet kunnen op de ingedeelde datum, dan moeten ze aan een van de leden vragen- die voor die dag als reserve staat - om de beurt met hem/haar te ruilen. Hij/zij neemt de beurt over en andersom. De leden wordt dringend gevraagd dit onderling te regelen !!!!

Zet de data waarop je ingedeeld bent NU IN JE AGENDA!!!!

Wat houden de diverse taken in?

  1. Bardienst: Helpen achter de bar vanaf 19.30 uur tot begin van de avond en verder tijdens de pauze. (Tevens helpen met opruimen, in overleg met Ria Mazzacani).
  2. Opvang: Aanwezig zijn om 19.30 uur voor het opvangen en begeleiden van nieuwe (aspirant)leden. Ook, indien mogelijk, enige informatie geven over het wel en wee van de LVSL, indeling van de avonden, etc. Tevens de NAW-gegevens noteren, alsmede e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum, etc.
  3. Receptie: Aanwezig zijn - uiterlijk - om 19.30 uur. Naambatches klaarleggen - op alfabet - en bij binnenkomst leden aankruisen op de presentielijst. Nieuwe (aspirant) leden doorverwijzen naar het lid dat belast is met de "opvang". In de pauze de lijst, na controle, afgeven aan Pim Perquin, of diens vervanger.
  4. Techniek: Aanwezig zijn - uiterlijk - om 19.15 uur. Alle techniek aansluiten, controleren, etc. Ook kijken of alle aan te bieden videoformaten goed werken. Aan het einde van de avond de techniek afbreken en weer opruimen in de kast(en).
  5. Verslag: Op tijd aanwezig zijn, dus voor aanvang van de avond. Verslag maken van de avond en deze uiterlijke donderdag d.a.v. inleveren bij de redactie van de LVSL Nieuwsbrief. Het verslag moet een weergave zijn van de (hoogte)punten van de avond. Kort maar krachtig !!! Ook een opsomming van de (belangrijke) mededelingen die op deze avond gedaan worden.
  6. Zaaldienst: Aanwezig zijn om 19.30 uur. Stoelen (en tafels) klaarzetten in de zaal. Luidsprekers plaatsen. Verdere hand- en spandiensten, voor zover daar om gevraagd wordt. Aan het einde van de avond helpen met opruimen.
  7. Foto's maken: Aanwezig zijn - uiterlijk - om 19.30 uur. Deze foto’s worden gebruikt voor o.a. de LVSL-website, -Nieuwsbrief en/of het LVSL fotoarchief.

Verslag van de avond

In overleg met CC (Communicatie Commissie) is afgesproken dat er van de LVSL-avonden op de 1e en 3e maandagavond van de maand een verslag komt in de Nieuwsbrief. Van de cursus- en workshopavonden slechts incidenteel en/of op verzoek van de CC.

Daarvoor zijn drie argumenten, te weten:

  • De leden die een LVSL avond gemist hebben, worden hierdoor "bijgepraat".
  • Geïnteresseerden die de website bezoeken kunnen zien wat de LVSL zoal op haar clubavonden doet.
  • De LVSL krijgt hiermee een mooi overzicht van alle clubbijeenkomsten (het werkt als een archief).
lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)