Commissies

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie, kortweg AC, bepaalt het programma van de LVSL-avonden, waarbij ze er tevens voor zorgt dat het programma kan worden uitgevoerd. Er worden sprekers benaderd, videoclubs uitgenodigd en ook cursussen, montageworkshops en film-bespreekavonden worden door de AC georganiseerd. De AC komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen.

  • De AC bedenkt de thema's van de clubwedstrijden en regelt de wedstrijden zelf. Omdat er binnen de LVSL filmers van verschillend niveau zijn, worden de wedstrijden gehouden in twee categorieën: een A- en een B-categorie. De AC houdt een register bij van A- en B- filmers (zie de ledenlijst).
  • De AC organiseert op de clubavond in december de Cinefleur-voorkeuze avond. Op deze avond worden Cinefleurwaardige films vertoond en wordt door de leden bepaald welke films naar het Cinefleurfestival worden ingezonden om mee te dingen naar de prijzen.
  • Ook verzorgt de AC feestelijke bijeenkomsten, zoals de nieuwjaarsreceptie en de Uitdag.

De Activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:

André van der Tuijn, interim-voorzitter, activiteiten@lvsl.nl, Wil van Voorst (secretaris, activiteiten@lvsl.nl), Leo van Aubel, Nico Schwering en Jaap Rostohar

Communicatie Commissie

De Communicatie Commissie van de LVSL, afgekort CC, verzorgt de communicatie naar buiten en naar de leden; de CC bestaat sinds begin 2013.

De CC is verantwoordelijk voor de LVSL- website en de LVSL-Nieuwsbrief. Er is een redactie gevormd, die te plaatsen teksten en artikelen beoordeelt. Nico Schwering en Wim Hofman vormen de redactie. De redactie is te bereiken via: redactie@lvsl.nl

De CC is ook verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de website. Webmaster is: Toon Verhoeven. Te bereiken via: webmaster@lvsl.nl. De functie van Micha de Bruin is het samenstellen en verzenden van de LVSL Nieuwsbrief.

Tot communicatie rekent de CC ook het onderhouden van contacten tussen de leden onderling; Marion verzorgt de Lief en Leed-activiteiten door bijvoorbeeld verjaardags- en beterschapskaarten te versturen aan leden (liefenleed@lvsl.nl)

Voor de externe communicatie is natuurlijk in eerste instantie de website van LVSL van belang, maar ook Twitter en Facebook spelen een rol. Regelmatig worden tweets verstuurd over actuele gebeurtenissen binnen de LVSL.

Daarnaast probeert de CC ook om, als dat wenselijk is, berichten over de LVSL in de geschreven pers te krijgen.

Leden van de CC zijn:

Wim Hofman (voorzitter, redactie@lvsl.nl), Nico Schwering (secretaris, redactie@lvsl.nl), Marion en Toon Verhoeven.

LVSL-Plus

Een aantal leden van de LVSL is tevens lid van de NOVA, (Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs). Deze groep vormt de LVSL-Plus. Dit is dus een onderafdeling van de LVSL. Ieder lid van de LVSL kan toetreden tot LVSL-Plus. De jaarlijkse (extra) contributie hiervoor bedraagt € 20,00.

Als NOVA-lid kan je meedoen aan regionale en landelijke activiteiten, zoals filmwedstrijden, cursussen, etc.

Binnen LVSL- Plus kunnen ook speciale activiteiten worden ontwikkeld voor de meer gevorderde filmer. De organisatie hiervan valt onder de verantwoording van de AC. (Zie ook onder NOVA)

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)