Lidmaatschap

Binnen de LVSL onderscheiden we de volgende lidmaatschappen:

De kosten voor het LVSL-lidmaatschap bedragen € 85,00 per jaar, waarmee aan alle activiteiten kan worden deelgenomen, zoals lezingen, workshops, filmanalyses en wedstrijden. Deze activiteiten vinden wekelijks plaats op maandagavond.

In de pauze is, onder het genot van een kopje koffie e.d., onderling overleg mogelijk.

Het uitwisselen van ervaringen tijdens dit gezellig samenzijn is vaak heel nuttig en daarom een belangrijk onderdeel. Iedereen kan ook meedoen met het Reportageteam (zie verder onder Activiteiten verdere informatie over het Reportageteam).

LVSL Plus

Het LVSL-lidmaatschap kan uitgebreid worden met het lidmaatschap van ZH’12, de Regioafdeling Zuid Holland van de NOVA, de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs. Wij noemen dat LVSL-plusleden.

De kosten voor deze uitbreiding bedragen € 20,00.

Leden, die lid zijn van ZH’12 kunnen meedoen aan ZH’12-evenementen als festivals en cursussen en zijn bovendien gevrijwaard van BUMA/STEMRA verplichtingen als films bij een videoclub vertoond worden.

De LVSL-plusleden krijgen een pasje, dat gebruikt kan worden om eerder toestemming te krijgen ergens te filmen. Ook ontvangen zij de Nieuwsbrief van ZH’12 en de NOVA.

Met het lidmaatschapsnummer kan ingelogd worden op de website van ZH’12, waar veel waardevolle informatie te vinden is op filmgebied.

Er worden door het jaar heen verschillende festivals gehouden. Ieder jaar zijn dat het Regiofestival, het Reisfilmfestival en het Themafestival. Alleen LVSL-plusleden kunnen aan een festival van de NOVA deelnemen.

Bij de jaarlijkse clubwedstrijd voor LVSL-plusleden worden de films gejureerd door juryleden van ZH’12.

De LVSL draagt de € 20,00 contributie rechtstreeks over aan ZH’12.

Voor activiteiten, informatie en cursussen van ZH’12 en de NOVA zie: www.zh12.videofilmers.nl en www.novafilmvideo.nl