Nova nieuws

De laatste berichten van de NOVA

Clubwedstrijd 31 januari 2022

De clubwedstrijd voor de LVSL-plusleden vindt plaats op maandagavond 31 januari 2022.
Aangemelde films worden beoordeeld door 3 juryleden van ZH’12, Filip Sleurink (voorzitter van de jury),
Tine Markies en Reinier van der Wel.
De uiterste inleverdatum voor de films is 3 januari 2022 bij  
techniek@lvsl.nl
Vermeld: Titel, Maker(s), Lengte van de film en Bestemd voor clubwedstrijd 31 januari 2022.
Tip: gebruik alleen muziek die vrij van rechten is.

André van der Tuijn

 

Regiofestival 2022 ZH’12

Het Regiofestival 2022 wordt op zaterdag 30 april 2022 in Leiden georganiseerd door de
Leidse Video en Smalfilm Liga.

Locatie:    Theater InsBlau aan de Haagweg te Leiden.
Aanvang:  09:30 uur.

Nadere informatie volgt te zijner tijd.

André van der Tuijn