Bestuur

Het bestuur van de LVSL is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Naast het bestuur zijn er commissies, die het bestuur ondersteunen. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

André van der Tuijn

Voorzitter

voorzitter@lvsl.nl


Leidt de vereniging, bestuursvergaderingen, de jaarvergadering en vertegenwoordigt de club bij ZH’12, de Regioafdeling van de NOVA.

Leo van Aubel

Secretaris

secretaris@lvsl.nl


Verzorgt de agenda en de notulen van de bestuursvergaderingen en veel andere correspondentie.

Norbert Entken

Tweede Secretaris

secretaris@lvsl.nl


Plaatst aangeleverde berichten op Twitter en Instagram en ondersteunt de secretaris bij met name de samenstelling van de Jaarstukken.

Jan van Zoest

Penningmeester

penningmeester@lvsl.nl


Verzorgt de financële administratie en bewaakt de financiële positie van de vereniging.

Hans Flick

2e Penningmeester

penningmeester@lvsl.nl


Is in de eerste plaats de verantwoordelijke voor de techniek binnen de club. Ondersteunt verder de penningmeester en is voorzitter van de Stuurgroep Reportageteam.

Wim Hofman

Redactie en Internetdiensten

redactie@lvsl.nl


Is lid van de redactie en controleert inkomende berichten die bestemd zijn voor de wekelijkse Nieuwsbrief, FaceBook, Twitter en Instagram en de website van de club.

Nelleke Hovestreydt

Commissaris

commmissaris@lvsl.nl


Archiveert binnengekomen films voor het LVSL-archief en inventariseert het papieren archief van de vereniging.

Arie de Ridder

Commissaris

commmissaris@lvsl.nl


Verzorgt het Lief en Leed van de club.

Petra de Sterke

Commissaris

commissaris@lvsl.nl


Vertegenwoordigt de LVSL bij de WAK, de Werkgroep Amateurkunst Leiden.
Archiveert binnengekomen films.

Vacant

Commissaris